tel. 780 540 089 | 798 215 604 pasja-horyzont@wp.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption

Wolontariat wśród seniorów – 14.04.2018 r.

Dziesięciu naszych członków uczestniczy w projekcie „Senioralna Akademia Wolontariatu”, który prowadzi Suwalskie Biuro Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Głównym organizatorem i prowadzącą jest Anna Ruszewska. Pierwsze zajęcia odbyły się w sobotę 14 kwietnia br. Nasi wolontariusze to: Halina Arciszewska. Marianna Gref, Bogumiła Kanoza, Barbara Klekotko, Ryszard Marchelski, Krystyna Polkowska, Marianna Skowrońska, Jadwiga Sowulewska, Katarzyna Świderska i Halina Tymińska.

Zadania  projektu:
I. Cykl jednodniowych 8-godzinnych szkoleń realizowanych w okresie kwiecień – czerwiec 2018 w Suwałkach
1. „Dlaczego warto zostać wolontariuszem 60+?” – prawne aspekty wolontariatu, korzyści płynące z pełnienia wolontariatu, motywacja, współpraca z organizacjami i instytucjami publicznymi.
2. „Ja jako wolontariusz” – budowanie zespołu, asertywność, metody rozwiązywania konfliktów, radzenie ze stresem, etapy tworzenia i zasad współpracy z innymi wolontariuszami oraz liderem zespołu – koordynatorem wolontariuszy.
3. „Uczymy ratować – kurs pierwszej pomocy” – niezbędna wiedza i umiejętności, jakie są przydatne i potrzebne w każdym obszarze pomagania.
4. „Barwy wolontariatu” – warsztaty specjalistyczne do wyboru:
– „Wolontariat w ochronie środowiska”,
– „Wolontariat w szpitalach i hospicjum”,
– „Wolontariat sportowy”,
– ”Wolontariat w kulturze”,
– „Współczesne pomysły na zabawę – aktywne metody na spędzenie czasu z dziećmi”.                                                                                            Nasza grupa wybrała wolontariat w ochronie środowiska

II. Akcja Społeczna Aktywnego Seniora (działania polegające na bezpośrednim zaangażowaniu w przygotowanie i realizację akcji społecznej przez wolontariuszy seniorów, łącznie 16 godzin, w okresie kwiecień – czerwiec 2018):
1. „Animacja działań – jak skutecznie przygotować i profesjonalnie przeprowadzić akcję wolontariacką?”
2. „Akcje wolontariackie realizowane przez seniorów wolontariuszy” – wsparcie w przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji wolontarystycznych mających zapotrzebowanie w środowisku lokalnym.

III. Punkt Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy Seniorów (doradztwo i pośrednictwo w łączeniu osób chętnych do pracy wolontarystycznej z organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej i osobami indywidualnymi zainteresowanymi współpracą).

IV. Senioralne Forum Wymiany Doświadczeń.
Forum zostanie zorganizowane w czerwcu, jako podsumowanie działań projektowych. Zaprezentowany zostanie m.in. projekt i jego efekty oraz działania grup senioralnych.

Leave a Reply