tel. 780 540 089 | 798 215 604 pasja-horyzont@wp.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption

Piłsudski w Filipowie – 28.09.2019 r.

Wspólne zdjęcie po koncercie

Zespół Ocean Życia wspólnie z Oddziałem Piłsudczyków Ziemi Suwalskiej przedstawił inscenizację pt. „Zwycięski zryw Polaków” w Gminnym Ośrodku Kultury w Filipowie. Udział wzięli m. in. Wójt Gminy Filipów – Tomasz Rogowski z żoną, Dyrektor GOK – Barbara Orchowska, radni oraz społeczeństwo  Filipowa.

Atrakcją dla wszystkich była postać Piłsudskiego, w którego wcielił się Krzysztof Rytwiński. Występ przyjęto owacyjnie, a po występie robiono wspólne zdjęcia.

W parku w Filipowie jest obelisk upamiętniający pobyt Marszałka w Suwałkach. Uroczyste odsłonięcie pomnika w Filipowie, ufundowanego przez środowisko suwalskiego batalionu KOP, miało miejsce 6 lipca 1930 roku. Miejsce wystawienia pomnika – rynek w Filipowie – nie było przypadkowe. W tym miasteczku stacjonowało dowództwo kompanii granicznej, której żołnierze pełnili ciężką służbę graniczną. Przebiegająca w pobliżu granica polsko-pruska nie była bezpieczną, a trwająca w tym czasie polsko-niemiecka tak zwana „wojna celna” często przynosiła śmiertelne ofiary. Należy pamiętać, że rok 1930 był szczególny dla młodej polskiej państwowości – obchodzono wówczas 10. rocznicę zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. Między innymi dlatego w tym okresie, w ramach spontanicznej akcji upamiętniania narodowego dzieła Marszałka Józefa Piłsudskiego, stawiano pomniki w wielu miasteczkach.

Po latach wojny, okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, po okresie negacji osiągnięć okresu międzywojennego, tylko dzięki mieszkańcom Filipowa, a zwłaszcza rodzinie Sowulewskich (Bolesław Sowulewski – ojciec Łukasza), przechował pamiątkową tablicę z obelisku i  możliwa była rekonstrukcja pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wraz z nim przywrócona została pamięć o ofiarności społeczeństwa i żołnierzy KOP z poświęceniem strzegących polsko-pruskiej granicy.

Przed występem Oddział Piłsudczyków Ziemi Suwalskiej złożył wiązankę kwiatów. Zespół Ocean Życia im towarzyszył.

Tekst: Jadwiga Sowulewska; zdjęcia: Marianna Gref.