tel. 780 540 089 | 798 215 604 pasja-horyzont@wp.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption

Walne Zebranie – 9.06.2022 r.

Pandemia minęła, społeczeństwo nabrało odporności i coroczne Zebranie Walne w tym roku mogło odbyć się w ustawowym terminie.

Podczas posiedzenia przedstawiono:

  1. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia
  2. Sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.
  3. Podsumowanie realizacji planu pracy w 2021 roku
  4. Przedstawienie planu pracy na rok 2022.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  6. Przyjęto sprawozdania merytoryczne, finansowe i Komisji Rewizyjnej
  7. Odbyła się dyskusja i wpłynęły wolne wnioski
  8. Na koniec przedstawiono sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczącą zebrania została Barbara Masłowska, a sekretarzem Halina Arciszewska. Podjęte  Uchwały i Wnioski są ujęte w protokole, który znajduje się w biurze Stowarzyszenia.

Tekst: Jadwiga Sowulewska; zdjęcia: Waldemar Arciszewski