tel. 780 540 089 | 798 215 604 pasja-horyzont@wp.pl

Single Blog Title

This is a single blog caption

Walne Zebranie – 14.06.2024

W piątek 14 czerwca br. odbyło się coroczne Zebranie Walne. Podsumowano poprzedni 2023 rok oraz przedstawiono plan na rok bieżący. Niektóre z tegorocznych zamierzeń już zrealizowano.

Zebraniu przewodniczyła Barbara Klekotko, a rolę sekretarza pełniła Halina Arciszewska.

Porządek zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją HORYZONT w dniu 14 czerwca 2024 był następujący:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 2. Uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłych Członków Stowarzyszenia: Krystyny Mórawskiej i Jana Jeleniewicza
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Stwierdzenie ważności zebrania
 6. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
 7. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia przedstawiła Jadwiga Sowulewska – Prezes
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zreferowała – Marianna Gref-Marchelska
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Olejnik Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 10. Podsumowanie realizacji planu pracy w 2023 roku – Jadwiga Sowulewska
 11. Przedstawienie planu pracy na rok 2024 – Jadwiga Sowulewska
 12. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej
 13. Dyskusja i wolne wnioski
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków